Skip to the content

Keuring brandblussers wetgeving

Brandblussers spelen een vitale rol in de brandveiligheid van gebouwen. Om hun effectiviteit te garanderen, is het van belang dat ze regelmatig worden gekeurd volgens specifieke regelgeving. Dit artikel richt zich op de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de keuring van brandblussers.

NEN 2559 Norm

In Nederland valt de keuring van brandblussers onder de NEN 2559 norm. Deze norm geeft gedetailleerde richtlijnen voor het onderhoud, repareren, reviseren, en keuren van draagbare blustoestellen. Het doel is om te verzekeren dat brandblussers gedurende hun hele levensduur betrouwbaar en effectief blijven.

Frequentie van Keuring

Volgens de NEN 2559 norm moeten brandblussers minimaal eens per twee jaar worden gekeurd. Echter, in de praktijk wordt vaak een jaarlijkse keuring aangeraden om te zorgen voor optimale veiligheid en betrouwbaarheid.

Inhoud van de Keuring

Tijdens de keuring wordt de brandblusser onderworpen aan een reeks tests en inspecties. Hierbij wordt onder andere de blusstof gecontroleerd, het gewicht gemeten en wordt er gekeken naar eventuele corrosie of andere vormen van slijtage. Bovendien wordt de bediening van het toestel gecontroleerd om te verzekeren dat deze correct functioneert.

Verantwoordelijkheid voor Keuring

De verantwoordelijkheid voor de keuring van brandblussers ligt bij de eigenaar van het pand. Het is van belang dat de keuring wordt uitgevoerd door een erkende instantie om te verzekeren dat deze correct en volgens de gestelde richtlijnen plaatsvindt.

Consequenties van het Niet Nakomen van de Keuringseis

Het niet voldoen aan de keuringseis kan leiden tot diverse consequenties. Ten eerste kan een niet correct functionerende brandblusser leiden tot onnodige schade en risico's in het geval van een brand. Daarnaast kan het leiden tot juridische implicaties, zoals boetes of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van brand.

Certificering en Registratie van Keuringen

Om de naleving van de wetgeving te waarborgen en de betrouwbaarheid van keuringen te verzekeren, is het noodzakelijk dat de keuringen worden uitgevoerd door een erkende en gecertificeerde organisatie. Na de keuring wordt er een certificaat uitgegeven dat de status van de brandblusser aangeeft en de datum van de volgende geplande keuring vermeldt. Dit certificaat dient te worden bewaard als bewijs van naleving van de regelgeving.

Periodieke en Uitgebreide Keuring

Volgens de NEN 2559 norm dient er elke twee jaar een periodieke keuring te worden uitgevoerd. Echter, eens in de 5 jaar (voor poederblussers) en eens in de 10 jaar (voor schuim-, water-, en CO2-blussers) dient er een meer uitgebreide keuring plaats te vinden. Tijdens deze keuring wordt de brandblusser volledig ontmanteld en grondig gecontroleerd, waarna deze weer wordt hervuld en opnieuw verzegeld.

Uitzonderingen op de Regel

Bepaalde typen brandblussers, zoals blusdekens of aerosol brandblussers, vallen niet onder de NEN 2559 norm en hebben geen periodieke keuring nodig. Toch wordt aanbevolen om ook deze blusmiddelen regelmatig te controleren op zichtbare schade of gebreken.

Slotgedachten

De wetgeving rondom de keuring van brandblussers is ontworpen om de brandveiligheid in gebouwen te waarborgen. Het is van essentieel belang dat eigenaren van gebouwen zich bewust zijn van deze regelgeving en ervoor zorgen dat de nodige keuringen tijdig worden uitgevoerd. Alleen op deze manier kan de betrouwbaarheid en effectiviteit van brandblussers worden gegarandeerd, wat van vitaal belang is voor de veiligheid van bewoners en gebruikers van het gebouw.

Waarom brandblussers onderhoud uitbesteden aan Royal Safety?

Indien u ondersteuning verlangt, dan kan Royal Safety hierbij uiteraard van dienst zijn. De voordelen van samenwerken met Royal Safety zijn in een notendop als volgt:

- Alle werkzaamheden geschieden 100% conform het bouwbesluit en relevante NEN richtlijnen
- REOB CIBV gecertificeerd
- Certificatie voor gemeente, overheid, brandweer en verzekering
- Altijd 1 aanspreekpunt
- Scherpe tarieven
- Optioneel: voordelige brandblusser onderhoudscontracten (geen omkijken meer)

Neem vandaag nog kosteloos en vrijblijvend contact op om uw situatie voor te leggen en een raming van de kosten op maat voor uw situatie te ontvangen.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in