Skip to the content

Gasblusinstallatie

Wat is een gasblusinstallatie en waarom heb ik het absoluut nodig in mijn bedrijf?

Als je een eigendom of bedrijf hebt, ben je je zeker bewust van het belang van een goede brandbeveiliging. Maar weet je ook wat een gasblusinstallatie is? Gasblusinstallaties zijn van onschatbare waarde in ruimtes die niet zomaar met water geblust mogen of kunnen worden. In geval van brand wordt er in de plaats daarvan een speciaal gasmengsel in de lucht geblazen, dat zich mengt met de omgevingslucht.

Efficiënt blussen zonder water

De gebruikte gassen zijn een uitermate efficiënt blusmiddel en zijn compleet ongevaarlijk voor mens en milieu. Een gasblusinstallatie is dus bijzonder nuttig voor het blussen van elektronische en elektrische apparatuur die niet in contact mogen komen met water. Denk aan hoogspanningscabines, keukens, serverruimtes of archieven.

Hoe werkt een gasblusinstallatie?

Nu je weet wat een gasblusinstallatie is, gaan we wat dieper in op de technische werking ervan. Een gasblusinstallatie is een infrastructuur van brandblussers die werken aan de hand van een gassubstantie. Net zoals andere brandblussystemen hebben ze ingebouwde sensoren om brand in een vroeg stadium op te sporen door hitte, rook en andere waarschuwingssignalen.

Onderdelen gasblusinstallatie

Een gasblusinstallatie is verbonden aan een alarmsysteem dat je waarschuwt bij brand, maar onderneemt ook verdere stappen om de brand snel te doven. De meeste gasblusinstallaties zullen de gassen automatisch vrijgeven meteen na de branddetectie. Er zijn echter ook systemen met handmatige bediening.

Een blusgasinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • automatische brandmelders
  • gasflessen
  • nozzles of inblaaskoppen
  • leidingen die alle onderdelen met elkaar verbinden.

Brand meteen in de kiem smoren

Het geheim van de vrijgegeven gassen of gasmengsels schuilt in het naar omlaag halen van het zuurstofniveau in een ruimte. Een gasblusinstallatie vermindert het zuurstofgehalte in een ruimte tot 15 procent of lager, waardoor de brand geen schijn van kans heeft om uit te breiden en efficiënt, en zonder blusschade, wordt gedoofd.

Voor welke bedrijven is een gasblusinstallatie noodzakelijk?

Een brand zorgt niet alleen voor persoonlijk trauma, maar in de meeste gevallen voor zware financiële schade. Brandpreventie is niet alleen gericht op het voorkomen van brand, maar ook op het beperken van de schade wanneer het noodlot toch een keertje toeslaat.

Brandblusschade beperken

De brandblusschade loopt vaak op in de tienduizenden euro’s en soms is deze nog erger dan de brandschade zelf. Dat geldt vooral voor kwetsbare ruimtes met elektronische of elektrische apparatuur die door het bluswater compleet onbruikbaar zijn geworden.

Continuïteit verzekeren

Om de continuïteit van je bedrijf, bijvoorbeeld van serverruimtes te verzekeren, is het soms noodzakelijk om een gasblusinstallatie te installeren. Hoewel niet verplicht door het Bouwbesluit kan dergelijke installatie wel voorzien worden in een totaal brandveiligheidsconcept, in het bijzonder in het uitgangspuntendocument (UPD), ook wel programma van eisen (PVE) genoemd.

Gasblusinstallatie als gelijkwaardig alternatief

Wanneer je bijvoorbeeld niet kunt voldoen aan de compartimenteringseisen kunnen gasblusinstallaties gebruikt worden als alternatief. Indien je opteert voor een gasblusinstallatie moet deze uiteraard voldoen aan de geldende normen en is het ook onderhevig aan periodiek onderhoud en keuring.

Safety first!

Denk er ook aan dat je als ondernemer naar verzekeringen toe de verplichting hebt schade te beperken. Better safe than sorry is hier de beste raadgever. Een gasblusinstallatie verzekert de bedrijfscontinuïteit en bespaart je bij een calamiteit eveneens juridische problemen met je brandverzekeraar.

Onderhoud van gasblusinstallaties: speel niet met vuur!

Een gasblusinstallatie laten installeren in je bedrijf is wellicht een van de verstandigste beslissingen die je als ondernemer kan nemen. Niet alleen in het kader van brandpreventie, maar ook om de schade te beperken en de continuïteit van je onderneming te verzekeren. Ja, je hebt een verzekering en ja, het materiële kan je vervangen, maar bijvoorbeeld essentiële infrastructuur als een serverruimte wil je bij brand toch écht wel vrijwaren.

Hardware en servers zijn meer dan ooit het kloppend hart van je bedrijf. Deze ruimtes zal je dus willen beschermen met een gasblusinstallatie.

Zo’n gasblusinstallatie, waarbij gassen worden vrijgegeven in plaats van water om brand te doven, moet natuurlijk in optimale conditie zijn. Niet alleen met het oog op de brandveiligheid, maar ook wettelijk gezien.

Onderhouds- en keuringsverplichtingen

Eenmaal je een gasblusinstallatie in je bedrijf of serverruimte hebt, zijn er een aantal wettelijke verplichtingen naar onderhoud en keuring toe. Die technische verplichtingen zijn er in het belang van je bedrijf en je werknemers.

Keuringsverplichting

Een gasblusinstallatie is een brandblusinstallatie en moet daarom voor de ingebruikname gekeurd worden door een erkend certificatiebedrijf. De installatie moet volgens het Bouwbesluit voldoen aan de Nederlandse Norm NEN-EN 15004-1:2019. Deze normering schrijft specifieke vereisten voor wat betreft ontwerp, installatie, testen, onderhoud en veiligheid van gasblussystemen in gebouwen, bedrijven of fabrieken. Onnodig te zeggen dat een beroep op een erkend gespecialiseerd bedrijf onontbeerlijk is.

Periodieke inspectie door een gecertificeerd bedrijf

Wanneer je als bedrijf niet kunt voldoen aan de compartimenteringsregel in het kader van brandpreventie, kan je opteren voor een gasblusinstallatie als alternatief. In dat geval controleert een onafhankelijk inspecteur jaarlijks of de installatie nog voldoet aan het CCV-inspectieschema brandbeveiliging.

Vastleggen onderhoud in logboek

De periodieke onderhoudsbeurten moeten vastgelegd worden in een logboek, en dat met het oog op controle in het kader van de jaarlijkse inspecties. Het logboek brandveiligheid dient om te controleren of je als bedrijf de wet- en regelgeving tijdig en correct naleeft. Deze verplichtingen zijn er in de eerste plaats om de goede werking van uw brandblusinstallatie te verzekeren in tijden van nood.

Belang van periodiek onderhoud

Het periodiek onderhoud is dus net zo belangrijk als de keuring bij de installatie van een gasblusinstallatie. Een gebrekkig onderhoud of een totaal gebrek eraan, kan leiden tot fikse boetes, en in extreme gevallen zelfs tot de sluiting van je bedrijf.

Je verzekeraar kan ingeval van brand ook tussenkomst weigeren wanneer blijkt dat je installatie niet goed onderhouden was. Om nog maar te zwijgen van je eigen (straf)rechtelijke verantwoordelijkheid bij een gebrekkige of niet goed onderhouden brandveiligheidsinstallatie. Speel niet met vuur en laat je bijstaan door een gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf!

Kernwaarden

  • Al uw veiligheid onder 1 dak
  • Gecertificeerd personeel
  • Volgens alle wetten en eisen
  • Royal Safety is een erkend onderhoudsbedrijf dat kunt u herkennen aan onderstaande merken
CCV REOB
CIBV
Erkend leerbedrijf
RTL-Z

Ervaringen van voorgaande klanten kan men hier vernemen:

Royal Safety Brandbeveiliging beoordelingen

Bouwbesluit (NEN-normen)

Recentelijk zijn er een groot aantal wijzigingen aangebracht in het Bouwbesluit (NEN-normen). We zijn momenteel bezig alle informatie op deze website naar gelang te updaten. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in