Skip to the content

Noodverlichting

Noodverlichting is er in de eerste plaats om bij een stroomstoring een gebouw veilig te kunnen verlaten. Het stelt mensen in staat (gevaarlijke) processen veilig te beëindigen, zich te oriënteren op hun omgeving en de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te vinden. Noodverlichting helpt paniek te voorkomen en verkleint de veiligheidsrisico’s. Noodverlichting omvat zowel noodevacuatieverlichting als vervangingsverlichting, definities die zijn afgeleid van de geharmoniseerde Europese toepassingsnorm NEN-EN 1838, “Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting”. De norm beschrijft ook de verlichtingseisen voor noodverlichting systemen en is van toepassing op plaatsen waar publiek komt of waar zich werknemers bevinden. Noodverlichting dient als ‘back-up’ als de voeding voor de normale verlichting het laat afweten. Noodverlichting heeft daarom een onafhankelijke stroombron. Onder noodverlichting vallen noodevacuatieverlichting en vervangingsverlichting.

Noodverlichting verplicht

In openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, winkels en hotels, maar ook in private bedrijven is noodverlichting verplicht. Dat is niet voor niets. Als de stroom uitvalt en het ineens donker is, kan dat leiden tot verwarring, desoriëntatie en soms zelfs angst. Als in een groot en druk warenhuis plotseling de stroom uitvalt en iedereen in paniek een uitgang zoekt, dan kan een levensbedreigende situatie ontstaan. In dat geval zorgt een goede noodverlichtingsinstallatie ervoor dat iedereen het gebouw kalm en via de kortst mogelijke route kan verlaten. Noodverlichting is verplicht aanwezig in (verblijf) ruimten die groter zijn dan 60 vierkante meter. Voor het bepalen van het minimaal aantal deuren en vluchtrouteaanduidingen is de vuistregel als volgt:

Bereken de maximale bezetting van een ruimte met de volgende formule:   

 • Ruimte (vrije ruimte) / 0,5 m2 = maximale bezetting van de ruimte. 

Bereken de benodigde (doorstroomcapaciteit van de) vluchtdeuren. Dit gebeurt als volgt:

 • Maximale bezetting van de ruimte/doorstroomcapaciteit deuren = aantal deuren.   
  De doorstroomcapaciteit is bij naar buiten draaiende deuren 100 personen en bij naar binnen draaiende deuren 37 personen.

Om te controleren of er voldoende vluchtdeuren zijn bepaald, kijken we naar de gecorrigeerde loopafstand. We hoeven daarbij geen rekening te houden met constructies. De gecorrigeerde loopafstand is maximaal 20 meter. Schema volgens de norm NEN-EN 1838

 • Vluchtroute of vluchtweg
  Dit is een route die begint in een voor personen bestemde ruimte, vandaar uitsluitend over vloeren, trappen of hellingbanen voert en eindigt op een veilige plaats.
 • Ruimte 
  Een ruimte waar mensen samenkomen en die is voorzien van noodevacuatieverlichting, zodat iedereen zich veilig naar de vluchtroute kan begeven en geen paniek ontstaat.
 • Vluchtdeur en nooddeur 
  Een nooddeur is uitsluitend bestemd voor ontruimingen, niet voor regulier gebruik. Een vluchtdeur is in principe elke deur die onderdeel uitmaakt van de vluchtroute.

Een vluchtdeur kan ook een nooduitgang zijn. Het Bouwbesluit stelt aan een nooddeur andere eisen dan aan een vluchtdeur.

Ontruimingplattegrond noodverlichting

Noodverlichting bouwbesluit

Bij een noodverlichtingsinstallatie komen nogal wat regels en normen kijken. De Arbo-wet, het Bouwbesluit en de normbladen NEN-EN 1838 en NEN-EN 50172 zijn de basis voor ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties. Controlepunten zijn de aanwezigheid, het functioneren en het onderhoud van de noodverlichting.  Doordat de overheid langzaam maar zeker terugtreedt in de rol van handhaver, komt de zorgplicht voor de veiligheid in gebouwen bij de eigenaar (Bouwbesluit) en de gebruiker (Arbowet) te liggen. Royal Safety adviseert u hier graag in. hier onder de belangrijke punten in het nood verlichting bouwbesluit:

 • Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.
 • Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft noodverlichting.
 • Een besloten ruimte heeft noodverlichting.
 • Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.
 • Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Noodverlichting pictogrammen

Noodverlichting pictogrammen de vluchtrouteaanduiding geeft alle vluchtroutes, nooduitgangen en nooddeuren aan. Als een nooduitgang niet direct zichtbaar is, dan moeten richting aangevende signaleringen helpen de nooduitgang te vinden. Hiervoor worden de pictogrammen uit NEN-EN-ISO 7010N gehandhaafd. Hier onder de noodverlichting pictogrammen volgens de NEN-ISO 7010N.

De toegevoegde waarde van Royal Safety
Zoals u hierboven kunt lezen zijn wij gespecialiseerd in het berekenen van de benodigde noodverlichting en het bepalen van vluchtroutes, maar wij zien het zelf liever als het hebben van expertise in het voorkomen van paniek en levensbedreigende situaties. Wij, certificeert bureau en partner van de brandweer, adviseren u dan ook graag over de situatie in uw bedrijfspand.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in