Skip to the content

Noodverlichting verplicht in appartementsgebouw

Bij het ontwerpen van gebouwen komt vaak de vraag naar voren of het aanleggen van noodverlichting verplicht is. Indien dit het geval is, zal ook nagedacht dienen te worden over de plek van deze noodverlichting. Om te kunnen bepalen of noodverlichting bij appartementencomplex verplicht is, dient gekeken te worden naar de wet- en regelgeving. Hierin worden namelijk verplichtingen gesteld aan noodverlichting.

In artikel 6.1 van het Bouwbesluit staat dat “een bouwwerk een zodanige verlichtingsinstallatie heeft dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten.” Daarbij dient dus de veiligheid van de aanwezige personen in ogenschouw te worden genomen. Een andere factor die een rol speelt bij het al dan niet aanwezig zijn van noodverlichting is de gebruiksfunctie van het gebouw. Voor een gebouw met een zorgfunctie gelden andere vereisten dan voor een gebouw met woonfunctie, wat dus bij een appartementsgebouw van toepassing is.

In artikel 6.2 van het Bouwbesluit staat tevens een aanduiding over de verlichtingssterkte, namelijk “een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.” Deze verplichting is dan ook waar noodverlichting bij komt kijken. Indien de stroom uitvalt, dient deze aanduiding wat betreft de verlichtingssterkte nog steeds actief te zijn.

Deze verlichtingssterkte van 1 lux kan namelijk alleen behouden worden wanneer er noodverlichting aanwezig is. Dit maakt noodverlichting in dit soort gevallen dus ook verplicht. Daaruit valt te concluderen dat de noodverlichting dus verplicht is om noodverlichting in te richten in verschillende ruimten in appartementsgebouwen. Daarbij gaat het om besloten ruimtes, verblijfsruimtes en ruimtes waar geen natuurlijk daglicht naar binnen komt, waaronder bijvoorbeeld trappenhuizen of parkeergarages.

In de praktijk wordt er bij het ontwerp ook rekening gehouden met noodverlichting in portalen, gangen en bijvoorbeeld in bergingen. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen, zoals het voorkomen van paniek of het wijzen van de weg naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in