Skip to the content

Wat is noodverlichting

Noodverlichting dient bij bedrijven en ondernemers vooral als back-up. Indien de stroom uitvalt, zorgt de noodverlichting ervoor dat de normale verlichting kan blijven branden. De noodverlichting heeft dus ook een onafhankelijke voeding. Het belang van noodverlichting bij bedrijven is dat dit ook dient als evacuatieverlichting, waardoor het werknemers en andere helpt de locatie te verlaten bij calamiteiten.

In de Arbowet is een sectie geweid aan de noodverlichting. Daarbij wordt gesproken over twee verschillende richtlijnen:

  • Richtlijn nr. 89/654/EEG: Dit is een richtlijn inzake veiligheid en gezondheid op de werkplaats
  • Richtlijn nr. 92/58/EEG: Richtlijn aangaande de minimum voorschriften voor veiligheid en gezondheidssignalering op het werk.

De Arbowet beschrijft onder meer dat een werkgever zorg dient te dragen over de medewerkers en andere bezoekers aan het bedrijf. Om al deze personen veilig het gebouw te laten verlaten, dienen er vluchtroutes en nooduitgangen aangeduid te staan. Ook in het geval van stroomuitval moeten deze duidelijk leesbaar zijn. Dit maakt dat noodverlichting voor werkgevers verplicht is.

Wanneer een bedrijf noodverlichting aan wilt leggen, dient het verschillende aspecten in ogenschouw te nemen. De noodverlichting moet namelijk voldoen aan de zogenaamde NEN-normering. Hieronder vallen onder meer:

  • NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting
  • NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laadspanningsinstallaties
  • NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en – tekens – Geregistreerde veiligheidstekens
  • NEN-EN 50172: Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
  • NEN-EN 50171: Noodverlichtingssystemen met centrale voeding
  • NEN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
  • NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages

Daarnaast zijn er nog andere aandachtspunten die in acht genomen dienen te worden bij het aanleggen van noodverlichting. Allereerst dient de noodverlichting binnen 5 seconden aan te gaan nadat de stroom is uitgevallen. Daarnaast moet de noodverlichting voldoende licht geven om ook de eventuele werkzaamheden uit te voeren indien nodig.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in