Skip to the content

Blusgassysteem | Wat doen blusgassystemen?

Een blusgassysteem kan voor een ondernemer in bepaalde bedrijfsruimten of het hele bedrijf een verplichting zijn. Het is dan ook belangrijk om te weten wat een blusgassysteem precies is, wat deze doet en wanneer het een verplichting is. Al deze vragen worden hier kort en bondig beantwoord.

Wat is het?

Een blusgassysteem dient als vervanger voor een normaal blussysteem. Door bepaalde eigenschappen van het gas kan de brand in toom gehouden worden. Er kan daarbij onderscheidt gemaakt worden tussen twee verschillende blusgassystemen:

  • Chemische blusgassen die ervoor zorgen dat de warmte wordt opgenomen. Dit moet het verbrandingsproces stoppen.
  • Inerte blusgassen, waarbij het zuurstofgehalte in de ruimte worden teruggebracht. Hierdoor heeft de brand niet de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

Wat doet het?

Een blusgassysteem wordt alleen ingezet in ruimten waar het niet mogelijk of niet toegestaan is om een brand met water te blussen. Hierbij moet gedacht worden aan kostbare apparatuur bijvoorbeeld, waarbij de schade van bluswater dusdanig hoog is dat het bedrijf hiermee gevaar loopt. Ook brandbare stoffen kunnen een reden zijn dat een onderneming (verplicht) kiest voor een blusgassysteem. Bij bepaalde stoffen kan het toevoegen van water de brand juist versterken of verder verspreiden.

Wat zijn de vereisten voor een onderneming?

Het aanwezig zijn van een blusgassysteem is afhankelijk van verschillende factoren. Dit is mede afhankelijk van het te beveiligen risico. Daarnaast is het hebben van een blusgassysteem niet voldoende. Als ondernemer dient ook de bouwkundige constructie aan de eisen te voldoen om een blusgassysteem te kunnen huisvesten. Hierbij dient de brandwerendheid en luchtdichtheid van de ruimte in acht genomen te worden.

De luchtdichtheid heeft betrekking op het verlies van blusstof naar andere ruimten. Dit dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. Het gas dient namelijk zo lang mogelijk op een bepaalde hoogte in de ruimte aanwezig te zijn.

Om het blusgassysteem aan te kunnen, dient ook de constructieve sterkte van een ruimte voldoende te zijn. De ruimte moet namelijk opgewassen zijn tegen de druk die opgebouwd wordt wanneer het blusgassysteem haar werk doet. Wordt er namelijk druk toegevoegd door middel van chemische blusgassen, dan dient de ruimte hiertegen te kunnen. Ook de onderdruk die ontstaat wanneer de zuurstof wordt weggenomen door de inerte blusgassen dient de ruimte aan te kunnen.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in