Skip to the content

Voorkom dat een brand uw onderneming buiten spel zet

Als eigenaar of beheerder bent u verantwoordelijk voor de brandbeveiliging van uw bedrijf. Royal Safety ontzorgt u graag. Voor al onze diensten geldt:

  • Altijd één aanspreekpunt
  • Certificering (voor overheid én verzekeringsmaatschappijen)
  • Conform relevante NEN en Bouwbesluit richtlijnen

Boven alles staat de klantentevredenheid, zie onze Google reviews:

brandbeveiliging bedrijven beoordelingen

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in

Brandveiligheid bij bedrijven

Brand is de nachtmerrie van elk bedrijf of onderneming

Een brand in het bedrijf is natuurlijk een absolute nachtmerrie voor elke ondernemer en werknemer. Het is dan ook absolute noodzaak om zoveel mogelijk maatregelen te nemen om een eventuele brand binnen jouw bedrijf te voorkomen en ervoor te zorgen dat mocht er onverhoopt toch brand uitbreken dat de schade tot een minimum beperkt blijft. Afhankelijk van het type bedrijf en de apparaten en materialen waarmee gewerkt wordt, zijn er bepaalde risicofactoren. Ongeacht al deze variabelen bestaan er helaas altijd risico’s die zoveel mogelijk ingeperkt dienen te worden voor de veiligheid van de werknemers en andere aanwezigen in het pand. Het is natuurlijk begrijpelijk dat met meer mensen aanwezig in een bedrijf de risico’s en gevolgen vaak groter zijn en er ook andere maatregelen nodig zijn.

Bouwbesluit 2012 geeft juridische eisen aan met betrekking tot brandveiligheid

Om te beginnen zijn er een aantal juridische eisen waaraan je dient te voldoen wanneer je als ondernemer of werkgever gebruik maakt van een gebouw. Deze regelgeving is opgenomen in een document genaamd Bouwbesluit 2012. Dit Bouwbesluit geldt zowel voor nieuwe-, als voor bestaande bedrijven en gebouwen en richt zich op brandpreventie, brandsignalering en vluchtroutes.

Het voorkomen en bestrijden van brand in bedrijven

Binnen het begrip brandbeveiliging vallen een aantal zaken. Vooral wanneer we dit toepassen op bedrijven, kan er onderscheid worden gemaakt in een aantal onderdelen. Om te beginnen natuurlijk het voorkomen van brand. Hoe kun je het zo veilig mogelijk maken en de risico’s op het ontstaan van brand zoveel mogelijk verkleinen? Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het gebruik van elektronische apparaten en/of het gebruik van bepaalde gevaarlijke of brandbare stoffen in bijvoorbeeld chemiebedrijven. Daarnaast is er een onderdeel dat zich richt op de bestrijding van brand. Welke hulpmiddelen moeten er in het bedrijf aanwezig zijn om zo snel en effectief mogelijk te kunnen handelen wanneer er brand uitbreekt. Je kunt hierbij denken aan blusmiddelen, maar ook aan getrainde BHV-ers die precies weten wat ze moeten doen wanneer er brand uitbreekt. Deze BHV-ers zijn vaak ook essentieel in het goed begeleiden van het personeel en ervoor zorgen dat de juiste vluchtroutes worden genomen.

Het signaleren van brand en verspreiding van vuur

Naast het voorkomen en bestrijden van de brand is het vooral binnen bedrijven waarbij er meerdere mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, essentieel dat er een goed werkend alarm is en er voldoende rookmelders en brandmelders aanwezig zijn. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan horecabedrijven waarbij het essentieel is dat een menigte precies weet wanneer er wat gebeurt en op tijd naar buiten kan. Door de installatie van deze hulpmiddelen wordt een brand niet zozeer voorkomen of bestreden, maar kunnen mensen en de hulpdiensten, aanwezigen op tijd in veiligheid brengen en kan het risico of de impact van een brand aanzienlijk verkleind worden. Indien er binnen het pand van het bedrijf ook mensen overnachten, zoals bijvoorbeeld in een hotel of een verzorgingstehuis dan kan het zijn dat het pand in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning, waarbij er aan specifieke regelgeving voldaan moet worden die opgenomen zijn in het Bouwbesluit. Tot slot is er nog de verspreiding van brand, die ook vaak in het Bouwbesluit is opgenomen. Hierbij kun je denken aan brandwerende deuren die sluiten wanneer het brandalarm afgaat. Met deze maatregelen zorg je er ook voor dat de brand niet groter wordt dan deze al is en de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit zijn in een notendop de meest belangrijke aspecten van brandbeveiliging bedrijven.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in