Skip to the content

Brandpreventie bij bedrijven

Waarborg de continuïteit van uw bedrijf met de juiste brandpreventie maatregelen

Voor ondernemers en eigenaars van bedrijven en panden is het zeer belangrijk dat er een gezonde en veilige situatie gecreëerd wordt voor alle gebruikers van het gebouw of het bedrijfspand. Deze verantwoordelijkheid ligt zowel bij de pandeigenaar als bij de werkgever en er zijn dan ook verschillende regels en eisen waaraan een bedrijf dient te voldoen op het gebied van brandpreventie. Brandpreventie richt zich niet slechts op het voorkomen van brand, maar zorgt er ook voor dat een beginnende brand direct in de kiem gesmoord kan worden en dat een brand zich niet snel kan verspreiden en zo min mogelijk schade aanricht.

Verschillende wetten en regels voor verschillende bedrijven en panden

Voor bedrijven en alle andere gebouwen zijn er in Nederland in het Bouwbesluit 2012 diverse eisen opgenomen op het gebied van brandpreventie. Je kunt hierbij denken aan bepaalde voorwaarden waaraan het gebouw dient te voldoen op het gebied van vluchtroutes, maar ook op de installatie van rookmelders, alarmen, sprinklers en andere blusmiddelen. Uiteraard dienen al deze aspecten ook periodiek gecontroleerd en getest te worden om ervoor te zorgen dat alles op de juiste manier functioneert. De voorwaarden waaraan een bedrijfspand moet voldoen is afhankelijk van de specifieke functie en uiteraard het type en de leeftijd van het gebouw. In een gebouw met een hoogte van meer dan 20 meter, moeten er bijvoorbeeld droge blusleidingen aanwezig zijn en in een gebouw waar mensen ’s nachts slapen, zoals een hotel gelden andere voorwaarden dan in een bedrijf met alleen maar een kantoorfunctie.

Maak je bedrijf brandveilig door middel van checklists en frequente inspecties

Naast het voldoen aan de bouwkundige eisen zoals die in het bouwbesluit 2012 zijn vermeld, zijn er ook nog andere manieren om als bedrijf aan brandpreventie te doen. Een van deze manieren is het inschakelen van een advies van een brandbeveiligingsbedrijf. Deze instanties zijn in staat om meerdere checklists en inspecties uit te voeren die het risico op brand aanzienlijk verkleinen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een optische controle, maar ook een functionele test, waarbij alle apparaten, hulpmiddelen en blusmiddelen worden getest op een correcte werking. Indien er een of meerdere gebreken zijn dan wordt er een advies uitgebracht om het bedrijf weer zo brandveilig mogelijk te maken.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in