Skip to the content

Voorkom dat een brand uw onderneming buiten spel zet

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw pand. Royal Safety ondersteunt u graag. Voor al onze werkzaamheden geldt:

  • Certificering (voor overheid én verzekeringsmaatschappijen)
  • Conform relevant NEN richtlijnen

Boven alles staat de klantentevredenheid, zie onze Google reviews:

brandveiligheidscertificaat

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in

Brandveiligheidscertificaat

Als ondernemer wilt u dat uw bedrijf kan aantonen dat het brandveilig is. In Nederland kan dat door middel van het laten zien van een brandveiligheidscertificaat. Dit certificaat wordt opgesteld door bedrijven aangesloten bij het CCV (Contactcommissie Vakbekwaamheid) en alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de relevante richtlijnen van de NEN (Nederlandse Norm) en het Bouwbesluit opgesteld in 2012.

Royal Safety is zo’n bij het CCV aangesloten bedrijf en kan er zodoende dus voor zorgen dat uw bedrijf aan een brandveiligheidscertificaat komt. Een dergelijk certificaat geeft niet alleen gemoedsrust aan u als ondernemer, maar is in bepaalde gevallen ook verplicht. Wanneer dit volgens de wet niet verplicht is, is het toch prettig om een brandveiligheidscertificaat te hebben dat u zonder blikken of blozen aan de brandweer, de verzekering of overheidsinstanties kunt overhandigen.

Wat is er nodig?

Om in aanmerking te komen voor een brandveiligheidscertificaat dient het gebouw waarin uw bedrijf gevestigd zit te voldoen aan een aantal eisen. Denk hierbij aan de installaties die brand dienen te voorkomen, de bijbehorende bouwkundige maatregelen die zijn getroffen en alles wat u heeft georganiseerd om dit voor elkaar te krijgen. Royal Safety kan voor u nagaan of uw bedrijf aan deze eisen voldoet alvorens u een certificaat te overhandigen.

Zoals aangegeven is het in sommige gevallen verplicht om over een brandveiligheidscertificaat te beschikken. In het Bouwbesluit 2012 staat exact beschreven in welke situaties dit verplicht is. Behoudens de situaties die daarin vermeld staan geldt dit wellicht ook voor het opslaan van gevaarlijke stoffen of wanneer u vuurwerk opslaat.

U kunt zich voorstellen dat wanneer er brand ontstaat in een opslagruimte waarin zich gevaarlijke stoffen bevinden dit verstrekkende gevolgen kan hebben waar u niet voor wilt opdraaien. Het kan er onder andere voor zorgen dat het gebouw niet meer te gebruiken is, maar denk ook aan de gezondheid van de mensen die in de omgeving van het gebouw wonen en de gevolgen die dit kan hebben voor het milieu.

Voor vuurwerk geldt uiteraard hetzelfde. Een ramp zoals die zich in 2000 in Enschede voordeed dient zich niet opnieuw voor te doen. U heeft sowieso een vergunning nodig om überhaupt vuurwerk op te mogen slaan. Er dienen hoe dan ook geautomatiseerde sprinklers, rookmelders en een alarmsysteem geïnstalleerd te zijn die de hulpdiensten kan inlichten ook wanneer er niemand in het pand aanwezig is.

Indien het verplicht is om zo’n geautomatiseerde alarminstallatie te hebben zal uw brandveiligheidscertificaat slechts één jaar geldig zijn en dient u dit een jaar later dus te verlengen. Indien dat niet verplicht is, zal het certificaat drie jaar geldig zijn.

 

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in