Skip to the content

Brandwerende coating

Brandwerende coatings zijn ontwikkeld om de verspreiding van vuur in gebouwen en constructies te vertragen, waardoor mensen meer tijd hebben om te evacueren en de schade aan eigendommen te beperken. Deze speciale coatings kunnen op verschillende materialen worden aangebracht, waaronder staal, hout en beton, en zijn van cruciaal belang in de constructie en het onderhoud van veilige gebouwen. Dit artikel gaat in op de noodzaak van brandwerende coatings, hoe ze werken, de kwaliteitsrichtlijnen voor het aanbrengen ervan en de techniek achter deze innovatieve beschermingslaag.

Wanneer is brandwerende coating nodig?

Brandwerende coating is vooral nodig in gebouwen waar het risico op brand groot is of waar de gevolgen van een brand bijzonder ernstig zouden zijn. Dit omvat bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, industriële installaties, en hoogbouw. In deze omgevingen is het cruciaal om de constructie zodanig te beschermen dat deze in het geval van brand langer zijn structurele integriteit behoudt. Dit geeft bewoners en gebruikers meer tijd om te evacueren en stelt hulpdiensten in staat om effectiever te reageren op noodsituaties.

Eisen Bouwbesluit met betrekking tot brandwerende coating

Het Bouwbesluit in Nederland stelt specifieke eisen aan de brandwerendheid van bouwwerken, waarbij de focus ligt op de brandwerendheid met betrekking tot het bezwijken van de constructie. Volgens het Bouwbesluit moet de brandwerendheid voor bepaalde bouwwerken ten minste 90 minuten bedragen, waarbij het criterium gericht is op de hoogste vloer van enig verblijfsgebied van de gebruiksfunctie waarop het voorschrift van toepassing is. Om aan deze eisen te voldoen, worden brandwerende coatings gebruikt die een variërende  bescherming bieden. De NEN 6069 norm speelt hierbij een centrale rol; oorspronkelijk werd een minimale brandwerendheid van 30 minuten vereist, maar tegenwoordig is de standaard verhoogd naar 60 minuten. Voor bepaalde toepassingen, zoals in ziekenhuizen en kleinere gebouwen, wordt echter een brandwerendheid van 90 minuten steeds vaker toegepast. Speciale constructies, zoals die in de scheepvaart, off-shore platforms, en archiefruimtes, kunnen zelfs een brandwerendheid van 120 minuten vereisen, alhoewel deze norm minder frequent wordt toegepast.

Hoe werkt een brandwerende coating

Brandwerende coatings beschermen structuren door een isolerende barrière te vormen die de temperatuurstijging van het gecoate materiaal bij blootstelling aan vuur vertraagt. Wanneer deze coatings worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zwellen ze op en vormen een dikke, sponsachtige laag die de overdracht van warmte naar het onderliggende materiaal beperkt. Deze reactie vertraagt de temperatuurstijging van het materiaal en verlengt de tijd voordat het zijn kritische falenstemperatuur bereikt, waardoor de constructie langer intact blijft tijdens een brand.

Kwaliteitsrichtlijnen bij aanbrengen van brandwerende coating

Voor het effectief aanbrengen van brandwerende coatings zijn strikte kwaliteitsrichtlijnen noodzakelijk. De ondergrond moet zorgvuldig worden voorbereid om een goede hechting te verzekeren. Dit omvat het reinigen van oppervlakken van olie, vuil en roest en, indien nodig, het aanbrengen van een primer. De coating moet vervolgens worden aangebracht volgens de specificaties van de fabrikant, met aandacht voor de vereiste dikte en uniformiteit. Het is essentieel dat de coating aangebracht wordt door een getrainde en gecertificeerde specialist in brandwerend coaten, aangezien onjuiste toepassing de effectiviteit van de brandbescherming kan verminderen.

De techniek achter brandwerende coating

De technologie achter brandwerende coatings is gebaseerd op de eigenschappen van de gebruikte materialen om een opschuimende reactie te veroorzaken bij blootstelling aan hitte. Deze materialen kunnen intumescente chemicaliën bevatten die bij verhitting uitzetten, evenals isolerende vulstoffen die helpen de warmteoverdracht te verminderen. De ontwikkeling van deze coatings vereist geavanceerde chemische engineering en voortdurende innovatie om de bescherming te verbeteren en aan te passen aan verschillende materialen en omstandigheden.

De toepassing en ontwikkeling van brandwerende coatings is een dynamisch veld dat voortdurend evolueert om te voldoen aan de groeiende eisen van brandveiligheid in de moderne wereld. Naarmate gebouwen hoger en complexer worden, neemt ook de behoefte aan geavanceerde beschermingsmethoden toe. Brandwerende coatings zijn hier een cruciaal onderdeel van, aangezien ze een relatief eenvoudige en kosteneffectieve manier bieden om de weerstand tegen brand van een structuur aanzienlijk te verhogen.

Innovaties in brandwerende coatings

De laatste jaren hebben onderzoek en ontwikkeling geleid tot innovaties in brandwerende coatings, zoals verbeterde formuleringen die een snellere uitzetting en een hogere isolatiewaarde bieden. Deze ontwikkelingen verbeteren niet alleen de brandveiligheid maar kunnen ook bijdragen aan de esthetiek en duurzaamheid van gebouwen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan coatings die minder zichtbaar zijn en die beter bestand zijn tegen weersinvloeden, waardoor ze geschikter zijn voor zowel binnen- als buitengebruik.

Milieu-impact en duurzaamheid

Naast de focus op brandveiligheid, wordt er ook aandacht besteed aan de milieu-impact van brandwerende coatings. Producenten streven ernaar om producten te ontwikkelen die minder schadelijke stoffen bevatten, recyclebaar zijn, of gemaakt zijn van hernieuwbare bronnen. Dit aspect van duurzaamheid wordt steeds belangrijker, niet alleen vanuit milieuoogpunt maar ook om te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten en bedrijven naar groene bouwmaterialen.

Regelgeving en certificering

De effectiviteit van brandwerende coatings wordt mede gewaarborgd door strenge regelgeving en certificeringsprocessen. In veel landen moeten deze producten voldoen aan nationale en internationale normen die de minimale vereisten voor brandveiligheid specificeren. Certificering door erkende instanties bevestigt dat een brandwerende coating aan deze eisen voldoet, wat essentieel is voor het verkrijgen van bouwvergunningen en voor de acceptatie in de bouwindustrie.

De toekomst van brandwerende coatings

De toekomst van brandwerende coatings ziet er veelbelovend uit, met voortdurende innovaties die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid, duurzaamheid en toepasbaarheid. Naarmate de technologie vordert, kunnen we verwachten dat deze coatings nog effectiever worden in het beschermen tegen brand, terwijl ze ook milieuvriendelijker en veelzijdiger worden. De rol van brandwerende coatings in de bouw zal naar verwachting alleen maar toenemen, aangezien de nadruk op veiligheid en duurzaamheid in de samenleving blijft groeien.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in