Skip to the content

Voorkom dat een brand uw onderneming buiten spel zet

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw pand. Royal Safety ondersteunt u graag. Voor al onze werkzaamheden geldt:

  • Certificering (voor overheid én verzekeringsmaatschappijen)
  • Conform relevant NEN richtlijnen

Boven alles staat de klantentevredenheid, zie onze Google reviews:

quickscan brandbeveiliging

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in

Quickscan brandveiligheid

Wanneer u reeds beschikt over een certificaat brandveiligheid heeft u dus aan alle eisen en normen voldaan waaraan uw pand dient te voldoen. Het is dan ook logisch dat zowel u, uw werknemers en eventuele bezoekers zich veilig voelen binnen de muren van het bedrijf. Echter, een dergelijke bevestiging wil niet altijd zeggen dat alles naderhand nog steeds helemaal in orde is. Wanneer het benodigde certificaat binnen is, zal verslapping hoe dan ook zijn intrede gaan doen. De focus op de brandveiligheid wordt minder en werknemers nemen de regels niet allemaal even nauw.

Voordat u het weet voldoet uw eerder goedgekeurde pand niet meer aan de normen waaraan het dient te voldoen. Dit is iets wat u te allen tijde wilt voorkomen. Om dit tegen te gaan heeft Royal Safety de zogeheten quick scan ter beschikking. Een quick scan is, zoals de naam reeds doet vermoeden een snelle inspectie binnen uw bedrijf om te zien of uw pand nog steeds aan alle normen voldoet.

Brandveiligheid

De normen waaraan de brandveiligheid van een pand dienen te voldoen staan beschreven in het Bouwbesluit welke in 2012 is opgesteld. Elk punt waaraan uiteindelijk voldaan dient te worden is in dit bouwbesluit na te lezen. Dit is dan ook het uitgangspunt waar Royal Safety rekening mee houdt bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen uw pand. In veel gevallen dient u als eigenaar een certificaat brandveiligheid aan te vragen. Wanneer dat volgens de wet verplicht is voor uw pand, heeft u simpelweg geen keuze, anders dan hier een oplossing voor te gaan vinden.

Laat het duidelijk zijn dat behalve de brandveiligheid uw pand ook dient te voldoen aan alle andere aspecten die in het Bouwbesluit worden genoemd. Zo dient de inrichting van de diverse ruimtes binnen het pand in orde te zijn en dient u er voor te zorgen dat er apparatuur beschikbaar is welke brand kan herkennen en welke het zoveel mogelijk onder controle zal proberen te houden.

De quick scan

U bent reeds in het bezit van een certificaat brandveiligheid, maar u wil weten in hoeverre verslapping zijn intrede heeft gedaan in uw pand. Om te bepalen of deze normen nog allemaal worden nageleefd kunt u de quick scan bij Royal Safety aanvragen.

Wanneer de quick scan zal plaatsvinden, zal gebruik worden gemaakt van de bouwvergunning van het pand dat is opgemaakt toen deze werd gemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat in deze vergunning staat aangegeven waar de brandscheidingen zich binnen het pand bevinden. De tekening waarop deze te zien zijn is het eerste waar naar wordt gekeken wanneer een expert de brandveiligheid van een pand dient te beoordelen. Vervolgens wordt het rapport erbij gepakt dat is opgesteld toen de brandveiligheidscontrole werd uitgevoerd.

Hetgeen de grootste problemen oplevert tijdens een quick scan zit hem in dat wat niet goed zichtbaar is. Denk hierbij aan situaties waarin aanpassingen gedaan zijn aan bekabeling welke uit het zicht is weggewerkt. Ook kunnen er problemen aan een brandscheiding zijn voorgevallen waardoor een opgestelde vluchtroute ineens niet volgens plan meer werkt.

Belang

Als eigenaar van een pand bent u de eindverantwoordelijke voor het in stand houden van de brandveiligheid van het gebouw. Het reeds hebben van een brandveiligheidscertificaat alleen is niet afdoende. Het uitvoeren van een quick scan is dan ook van enorm belang om er zeker van te zijn dat alles nog altijd in orde is binnen het bedrijf. Indien dit niet zo is, komt dit bij een quick scan aan het licht en kunt u direct actie ondernemen. Anderzijds ontvangt u inderdaad de bevestiging dat u de situatie goed onder controle heeft.

 

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in