Skip to the content

Certificaat brandwerendheid

Elk bedrijf dat werkt vanuit een pand dient er voor te zorgen dat het in het bezit is van een certificaat brandveiligheid voor dat pand. Dat is niet alleen nodig voor de veiligheid van het personeel, de bezoekers en de organisatie, maar is bovendien ook iets dat volgens de wet verplicht is. Zonder een dergelijk certificaat zal de verzekering overigens ook niets kunnen uitbetalen in geval van een brand binnen het gebouw.

Wat zijn de benodigdheden en vereisten waaraan voldaan moet worden om zo’n certificaat voor uw pand te bemachtigen? We gaan er in dit artikel op in.

Voorbereiding

Voordat u een aanvraag voor een certificaat brandwerendheid in dient, dient u al de nodige informatie verzameld te hebben alvorens er een inspecteur langs kan komen om alles te controleren. Alles begint met het aanmaken van een document waarin u een samenvatting geeft van hetgeen u reeds heeft geregeld binnen het gebouw.

Dit document dient de uitgangspunten te bevatten, met daarin onder andere de doelstelling, de prestatie eisen en de specificaties van de brandbeveiliging. Verder dient u ook aan te geven wat de bouwkundige en organisatorische randwaarden zijn voor het goed kunnen laten functioneren van de installatie.

Indienen van de aanvraag

Wanneer het formulier met de uitgangspunten gereed is dient u een aanvraag in bij de inspecteur om in aanmerking te komen voor het certificaat brandveiligheid. De inspecteur bekijkt het document en indien het doel niet helder is, of wanneer de uitwerking niet voldoet aan de normen en regelgeving zal de inspecteur duidelijk aangeven op welke punten dit verbeterd kan worden.

Zodra aan alle voorwaarden voldaan wordt kunnen de ontwerpdocumenten zoals tekeningen en berekeningen van de installatie worden gecontroleerd. Zodra dit alles overeenkomt met de gegevens zoals die in het eerder ingestuurde document staan, is uw gebouw in principe brandveilig genoeg om te kunnen opereren.

Inspectie op locatie

U ontvangt het certificaat brandveiligheid pas nadat de inspecteur de situatie ook daadwerkelijk op locatie heeft kunnen bevestigen. Wanneer de inspecteur langs komt, zal deze bij aankomst te worden geïnformeerd op een aantal punten:

  • Zijn er situaties gewijzigd nadat het ingestuurde document werd goedgekeurd?
  • Is er een logboek beschikbaar waarin het beheer van de installatie staat beschreven?
  • Hoe staat het met het onderhoud van het gebouw?
  • Wat voor organisatorische maatregelen zijn er?

Het is aan te raden om op dit moment reeds in het bezit te zijn van een onderhoudsrapport en een onderhoudscertificaat. Wanneer u daar niet over beschikt en wanneer er nalatigheid aan het onderhoud wordt geconstateerd, zal u het certificaat brandveiligheid waarschijnlijk niet ontvangen.

Wat betreft de organisatorische maatregelen is het bijvoorbeeld belangrijk dat er een duidelijk ontruimingsplan beschikbaar is in het geval van nood. Wanneer deze zaken allemaal zijn doorgenomen kan de inspecteur het gebouw gaan bekijken.

Hier volgt een overzicht waar de inspecteur tijdens de inspectie op zal gaan letten.

Installatie

Het is belangrijk dat de installatie doet wat hij moet doen. De inspecteur zal wellicht wat tests doen om te zien hoe de installatie reageert op bepaalde situaties. Daarbij zal onder andere worden gelet op het goede functioneren van liften en of de deuren wel of niet dichtgaan. Ook kan de inspecteur metingen verrichten aan de noodvoeding van de brandmeldcentrale, aan de waterdruk, het watervolume van de sprinklerinstallatie en aan het geluidsniveau van de ontruimingsinstallatie.

Bouwkunde

Iedere aanpassing aan het gebouw dat is gedaan sinds het indienen van de aanvraag, of situaties die toen niet werden gemeld kan gevolgen hebben voor de brandveiligheid van het gebouw. De inspecteur zal dan ook letten op hetgeen tijdens de ontmoeting eerder die dag is besproken, maar ook op situaties die niet in het rapport voorkomen.

Wanneer er bijvoorbeeld een gat is geboord om glasvezelkabels aan te kunnen leggen door een brandscheiding heen, dan kan dit betekenen dat het certificaat niet zal worden verstrekt. Wanneer er plafondplaten ontbreken kan het zijn dat de rook daarheen trekt en in de rest van het gebouw terecht komt voordat deze in aanraking komt met een brandmelder. Al dit soort situaties zullen door de inspecteur in de gaten worden gehouden.

Organisatie

Tenslotte is het belangrijk dat de organisatie goed is geregeld en dat het gebouw gebruikt wordt zoals vooraf werd afgesproken. Wanneer er aanpassingen zijn gedaan dienen die te worden bekeken. Ook hier zullen situaties die niet eerder zijn besproken opvallen en er voor kunnen zorgen dat een certificaat niet zal worden verstrekt.

Wanneer bijvoorbeeld een trappenhuis gedeeltelijk wordt gebruikt als opslagplaats, is deze niet meer geschikt om als vluchtroute te kunnen dienen. Indien de nooduitgang wordt geblokkeerd omdat er iets voor is gezet, zal dit eveneens moeten worden aangestipt. Denk ook aan het stapelen van goederen in het magazijn. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de stapels niet te hoog worden en de sprinklerinstallatie blokkeren. Verder zal de inspecteur ook de buitenkant van het gebouw dienen te bekijken. Wanneer u bijvoorbeeld een stapel pallets tegen het gebouw heeft aangezet, dan heeft ook dit invloed op de brandveiligheid.

Afronding

Wanneer de inspecteur al het bovenstaande heeft gecontroleerd en uw bedrijfspand aan alle eisen voldoet, zal het certificaat brandveiligheid worden toegekend. U heeft er op dat moment alles aan gedaan om de veiligheid van uw personeel, uw bezoekers en uw organisatie te waarborgen. Bovendien heeft u dan voldaan aan de eisen van de wet en kunt u indien er toch nog brand ontstaat aan de verzekering aantonen dat u inderdaad de juiste voorzorgsmaatregelen heeft genomen. Laten we hopen dat die laatste situatie zich niet zal voordoen.

Waarom uitbesteden aan Royal Safety?

Indien u ondersteuning hierbij verlangt, dan kan Royal Safety hierbij uiteraard van dienst zijn. De voordelen van samenwerken met Royal Safety zijn in een notendop als volgt:

- Alle werkzaamheden geschieden 100% conform het bouwbesluit en relevante NEN richtlijnen
- REOB CIBV gecertificeerd
- Certificatie voor gemeente, overheid, brandweer en verzekering
- Altijd 1 aanspreekpunt
- Scherpe tarieven
- Optioneel: voordelige onderhoudscontracten (geen omkijken meer)

Neem vandaag nog kosteloos en vrijblijvend contact op om uw situatie voor te leggen en een raming van de kosten op maat voor uw situatie te ontvangen.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in