Skip to the content

Regels en wetgeving

U denkt er natuurlijk liever niet aan, maar dan breekt er onverwachts brand uit in uw gebouw! Voldoet u eigenlijk wel aan alle wettelijke eisen omtrent brandveiligheid?
Er is immers verschillende wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid waar u zich als eigenaar of verhuurder van een gebouw aan dient te houden. Deze eisen, wetten en regels veranderen dagelijks. Daarom willen wij graag informeren over de geldende wet- en regelgeving betreffende brandveiligheid.

​Wij krijgen vaak de vraag hoe vaak een brandblusser gekeurd moet worden en aan welke eisen deze moet voldoen.

Regels en wetgeving Blusmiddelen 

Het antwoord luidt: Volgens de Nederlandse wet moeten de brandblussers minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd.​ Echter, de meeste verzekeraars eisen dat brandblussers volgens de NEN 2559 en NEN 2659​ ieder jaar gekeurd moet worden. In tegenstelling tot draagbare en verrijdbare brandblusapparaten moeten de brandslanghaspels wél jaarlijks gekeurd worden volgens de wet. Dit vanwege risico op het gebied van legionellabesmetting van het drinkwater.​ Wij raden altijd aan om het jaarlijks te doen, niet alleen omdat dat verplicht is maar ook voor uw eigen veiligheid. Stel dat u brand krijgt en u moet gebruik maken van de blusmiddelen: Dan wilt u er wel 100 % zeker van zijn dat ze werken.​

- NEN 2559 : De brandblusser : Onderhoud van draagbare blustoestellen. Een blustoestel moet een jaarlijkse controle krijgen door een REOB gecertificeerde monteur. Een draagbaar blustoestel dient duidelijk gemarkeerd te worden met een pictogram.

- NEN EN 671-3 : Onderhoud van brandslanghaspel. Een jaarlijkse controle door een REOB gecertificeerde monteur. Ook gaat het om de 5 jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar), afhankelijk van de productienorm. Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogram. 
Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te kunnen garanderen.

- NEN 1594 Droge blusleidingen in en aan een gebouw. 
Droge blusleidingen dienen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd. Dit onderhoud bestaat uit:
1. De visuele controle van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast. 
2. Controle voedings- en brandslangaansluitingen. 
3. Conditioneren van rubber afdichtingen.
4. Controleren en conditioneren van de spindels.

- NEN 2659 : Onderhoud van verrijdbare blustoestellen. Ook bij dit blusmiddel hoort weer een jaarlijkse keuring gedaan te worden. En in het 5e en 15e jaar na de productiedatum dienen verrijdbare natblustoestellen onderworpen te worden aan een meer uitgebreide controle. Ook worden waar nodig de vullingen vernieuwd.​ In het 10e jaar na de productiedatum dient het verrijdbare blustoestel volledig gedemonteerd, geledigd en opnieuw gevuld te worden in een revisiewerkplaats. 
Co2-cilinders en/of drijfgascilinders worden op druk beproefd. Slang en pistool moeten eveneens beproefd worden. Zo nodig worden beschadigde onderdelen vervangen.​

Regels en wetgeving Noodverlichting

Noodverlichting :

Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. In de NEN-EN 12845 is bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden.​

Regels en wetgeving Brandmelders

Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties​.
​In NEN 2555 staan de eisen voor rookmelders in woonfuncties. Ook zijn de voorschriften gegeven om de rookmelders op een juiste wijze in een ruimte te plaatsen en te monteren. De norm is uitsluitend bedoeld voor rookmelders die individueel of aan elkaar gekoppeld moeten functioneren. Voor systemen met rookmelders en ontruimingssignaalgevers zijn o.a. NEN 2535 en NEN 2575 van toepassing.

​Bouwbesluit : 

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Met de voorschriften uit het Bouwbesluit wil de overheid:

  • de kans beperken dat een brand kan ontstaan, zich kan ontwikkelen of zich kan uitbreiden
  • zorgen dat de mensen die zich in een brandend bouwwerk bevinden, tijdig een veilige plaats kunnen bereiken
  • een eventuele brand zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel

In de link kunt het bouwbesluit bekijken en kunt u alle regels en wetgeving hiervan vinden. https://www.onlinebouwbesluit.nl/​

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in