Skip to the content

SNF keurmerk en brandveiligheid

Een veilige en fatsoenlijke verblijfsplek voor arbeidsmigranten verzekerd met een SNF keurmerk

Nederland kent een grote groep werkende mensen. Deze groep bestaat niet alleen uit werkende Nederlanders, maar ook uit meer dan een half miljoen arbeidsmigranten uit verschillende landen. De meeste arbeidsmigranten komen uit Oost-Europa. Het verblijf van deze migranten is vaak van tijdelijke aard en deze mensen maken dan ook vaak gebruik van een tijdelijke verblijfplaats die in de meeste gevallen wordt gefaciliteerd door de werkgever al dan niet tegen betaling.

Er hebben in het verleden helaas echter incidenten voorgedaan met situaties waarin arbeidsmigranten in erbarmelijke omstandigheden verbleven en hierdoor niet alleen veel ongemak ondervonden tijdens hun verblijf in Nederland, maar ook blootgesteld zijn aan diverse onveilige situaties. Deze onveilige situaties hebben bijvoorbeeld betrekking op de brandveiligheid. Om ervoor te zorgen dat deze situaties worden voorkomen en iedere arbeidsmigrant een fatsoenlijke, veilige en respectabele verblijfplaats heeft, is er een keurmerk in het leven geroepen door de Stichting Normering Flexwonen.

Het SNF richt zich op verschillende aspecten zoals de brandveiligheid in een gebouw

Het keurmerk van SNF richt zich op verschillende aspecten van de verblijfplaats van de arbeidsmigrant. Zo dienen er bijvoorbeeld een minimaal aantal toiletten en badkamers aanwezig te zijn per een aantal bewoners. Ook moet er voldoende ruimte zijn, en zijn er criteria die voorkomen dat te veel mensen in een te kleine ruimte samen verblijven. Dit keurmerk wordt vergeven op basis van een inspectie door de stichting die minimaal een keer per jaar plaatsvindt.

Er valt hierbij onder andere te denken aan het vrijhouden van vluchtwegen, de aanwezigheid van eventuele blusapparatuur en veilige elektriciteitsvoorzieningen en keukenfaciliteiten om het risico op een brand te verkleinen. Om als onderneming in aanmerking te komen voor een SNF-certificaat, dient er eenmalig een bedrag betaald te worden aan de stichting voor de registratie en voor de jaarlijkse keuringen. De bedragen hangen hierbij af van de omvang en de locatie van de verblijfplaatsen.

Diverse redenen om te kiezen voor een SNF keurmerk

Hoewel een SNF keurmerk (nog) niet bij de wet verplicht is, zijn er diverse redenen om als werkgever toch te kiezen voor dit keurmerk. Om arbeidsmigranten aan te trekken en om eventueel in de toekomst opnieuw een beroep te kunnen doen op de arbeidskrachten wilt u natuurlijk een zo aantrekkelijk en vooral veilig mogelijke situatie creëren voor de werknemers. Er zijn overigens ook een aantal organisaties zoals de ABU en de NBBU die een keurmerk van de SNF wel verplicht stellen. Wanneer je als onderneming samenwerkt met uitzendbureaus dan maak je jouw aanbod nog aantrekkelijker, omdat er bij een SNF-keurmerk ook voor het uitzendbureau voordelen zijn en er maar liefst tot 25% ingehouden mag worden op het minimumloon voor de huisvesting.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk de gezondheid en de algemene veiligheid van de werknemers, zodat deze zich over hun verblijfplaats niet druk hoeven te maken en zich ongestoord kunnen focussen op het werk. In veel gevallen is het vaak al lastig genoeg om voor een periode van je vaderland en familie weg te zijn in een vreemd land.

Royal Safety ondersteunt organisaties met het voldoen aan specifiek de brandveiligheid eisen van het SNF keurmerk. Denk aan de juiste type en aantallen rookmelders en brandblussers. Alsmede, zaken zoals vluchtplaatsen en plattegronden. Ten slotte, de periodieke keuring van deze aspecten van brandveiligheid. Door een onderhoudscontract af te sluiten bij Royal Safety, kunt u er van op aan dat u met vlag en wimpel slaagt voor de controles die overigens vanaf 2021 niet langer steekproefsgewijs zullen plaatsvinden, maar voor letterlijk alle aangesloten panden.  

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in