Skip to the content

Wat is SNF?

Nederland heeft een tekort aan tijdelijke verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten

Nederland is een van de meest gezonde en hardst groeiende economieën in Europa. Zelfs op globale schaal staan we er heel goed op en we profiteren dan ook van de goede welvaart in Nederland. Deze economie bestaat natuurlijk uit miljoenen mensen die hun aandeel leveren en op hun manier een steentje bijdragen door te werken. Dit valt echter niet alleen op het conto van de Nederlanders te schrijven, want sinds jaar en dag zijn er ook tal van arbeidsmigranten die in Nederland aan het werk zijn en bijdragen aan de economie. De meeste van deze mensen zijn hier voor een tijdelijke periode en beschikken dan ook niet over hun eigen woon- of verblijfsplaats.

Huisvesting voor arbeidsmigranten kan nog weleens problemen opleveren en er is dan ook een behoorlijk tekort aan geschikte verblijfsplaatsen die voldoen aan redelijke eisen. Om ervoor te zorgen dat deze eisen van een bepaald basisniveau zijn, is er een stichting in het leven geroepen die toeziet op de kwaliteit van deze tijdelijke verblijfplaatsen. Deze stichting heet: Stichting Normering Flexwonen (SNF).

De SNF bestaat sinds 2012 en richt zich onder andere op de brandveiligheid voor arbeidsmigranten

De stichting Normering Flexwonen bestaat sinds 2012 en is in het leven geroepen om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven. In het verleden werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van bungalowparken waar te veel mensen in te kleine huisjes met elkaar verbleven. Met een slechte ventilatie en meerdere mensen die soms bijvoorbeeld ook binnen roken of gebruik maken van de open haard en alle apparatuur in de keuken, ontstonden er in meerdere gevallen diverse gevaren en risico’s.

De brandveiligheid is als vanzelfsprekend een van de zaken die in het gedrang kan komen wanneer er niet aan de standaard veiligheidseisen van de SNF voldaan wordt. Onder deze norm vallen bijvoorbeeld zaken als het aantal personen dat in een bepaalde ruimte mag verblijven, maar ook het soort en aantal aanwezige blusapparatuur is hierin opgenomen.

De SNF norm beschermt de algehele verblijf omstandigheden voor mensen die tijdelijk in Nederland verblijven voor werk

De normering voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in Nederland richt zich naast de brandveiligheid ook op een aantal andere aspecten, zoals bijvoorbeeld de mate van privacy die er moet zijn voor elk individu, de sanitaire voorzieningen en ook de informatievoorzieningen voor de bewoners in het algemeen. Je kan je voorstellen dat arbeidsmigranten hier puur en alleen voor het werk zijn en aan de verblijfplaats minder waarde hechten dan de aard en verdiensten van het werk.

Arbeidsmigranten hadden doorgaans een zwakke onderhandelingspositie om richting de werkgever eisen te stellen met betrekking tot de verblijfplaats. De normering van de SNF zorgt ervoor dat dit ook niet nodig is en dat er geen discussie kan ontstaan over welke maatregelen er minimaal genomen dienen te worden om bijvoorbeeld een brand te voorkomen en bestrijden en welke faciliteiten er aanwezig moeten zijn in verhouding tot het aantal mensen die op een plek verblijven.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in